onsdag 19. august 2009

Middelalderen

Tiden middelalderen varte fra år 1000-ca. 1400, og her dominerte kirkens makt. Folk tørte ikke stå utenfor "kirkemiljøet" det var nærmest umulig og ingen våget å stille spørsmål ved guds eksistens. Kirken skulle beskytte folk, den skulle også lede folk på rette veier i livet. Det å stå ved det kristne var altså det tryggeste, og folk i denne tida trengte trygghet. Måten folk ble kristne på skjedde kollektivt. Høvdingen av en gruppe ble døpt og folket hans fulgte etter.

Når det kom til lesing, stod det meste på latinsk. De fleste kunne ikke lese. Bøkene som var populære på denne tiden var en del "ridderromaner" de ble mest lest av de høyerestående. Andre bøker var feks. en bok om Olav den hellige og hans store bragder. Snorre Sturlason fra Island var en viktig forfatter som skrev ihvertfall to meget kjente bøker "Den yngre Edda" og "Heimskringla" Disse handlet om Åsatroen.

Det ble til en stor diskusjon om hvor mye staten kunne blande seg inn i kirkens saker og motsatt. Det ble fort blanding av politikk og kristendommen (troen)

I de senere årene kom det også komedier fra en som het Bocaccio. Han var også mye inspirert av Dante. Han skrev om kåte munker og frivole nonner. Kjærligheten og det sexuelle stod mye i sentrum. Det ble litt løsere stil etter hvert.
Senere fikk flere et forhold til Mariafiguren, hun var litt lettere å ha kontakt med enn Guds sønn. Maria fikk også et mer erotisk syn på seg. Haakon ble en gang konge og fikk slutt på borgerkrigen her i landet.

Det var mye litteratur og kunst i middelalderen. Det var en tid med elendighet og undertrykkelse.