tirsdag 20. oktober 2009

Motbydelig tørste

I barokken var noe av kunsten preget av voldsomhet og syklighet. I dagens samfunn ser vi mye av disse trekkene. Vi har TV-spill, filmer, bøker, malerier og annet som innvolverer dette. Men hvordan er det med oss mennesker nå? Jeg mener at vi er på jakt etter dette fenomenet mer enn vi tror. Dette er spennende, veldig spennende. Vi er rett og slett ikke vant til å oppleve det blodige og perverse i hverdagen. Vi mennesker har alltid blitt tiltrukket av det vi får for lite av. Så istedet for å gå ut og drepe noe selv, ser vi det på TV, leser om det eller maler det. Vi vil ikke inse det, men vi elsker det blodige og perverse, vi har samme humor som lystmordere. Vi finner en snål humor i det voldelige.

Det har ikke forrandret seg siden barokken. Gutter er mer tiltrukket av det voldelige enn jentene. Det voldelige vekker jegeren i oss. Det minner innstinktene våre på at vi er krigere. Vi var iallefall det. Hvis jeg ser en voldelig film, kjenner jeg fort at jeg blir gira. Jeg tror vi er ute etter å føle at det er en jeger inne i oss. For vi er kjøttetere og voldelige dyr. Og vi tørster etter brutalitet og blod.

tirsdag 6. oktober 2009

Renessansen

Renessanse betyr "gjenfødelse" Dette var en tid der den europeiske kulturen ble endret. Det ble forandret syn på menneskesyn og religion, og kirken mistet mye makt. Vitenskap, nysgjerrighet og utforskning stod i fokus, det gjorde kunst, harmonisk balanse og kunst også. Kunstnerne kombinerte antikkens kunst med humanismens menneskesyn. Menneskene som ble vist i kunsten viste følelser, det gjorde de ikke før. Tre viktige kunstnere var: Michelangelo, Leonardo da Vinci og Rafael.

Humanismen kommer fra det latinske ordet for "menneskelig" Dette bidro til utdanning og preget kunsten mye. Det ble en ny tro på menneske som noe stort og verdifullt. Synet på mennesker var at de hørte til naturen, men skilte seg fra dyrene, ved at de hadde evnen til å skape og frihet.