fredag 5. november 2010

Victoria

Boken "Victoria" er skrevet av Knut Hamsun og ble utgitt 1898.
Romanen handler først og fremst om Johannes og Victoria og deres strevsomme og umulige kjærlighetsforhold. Johannes er møllerens sønn og Victoria er en slottsfrøken. Det er et stort klasseskille mellom dem.

I "Victoria" finner man tydlige trekk fra nyromantikken. Naturen blir skildret, fremhevet og verdsatt. Det sterke fokuset på mennesket og dets irrasjonelle sjeleliv blir beskrevet. Johannes og Victoria har store indre konflikter, og dette synes når de utfører bissarre og ufornuftige handlinger. Leseren får innsyn i hvor komplisert mennesket kan være. Johannes og Victoria blir dratt i forskjellige retninger, men deres fantasier er frie og uavhengig av klasseskillene. De får ikke realisert sine drømmer fordi samfunnets tradisjoner og regler prøver å drepe kjærligheten. Både Victoria og Johannes prøver å holde deres kjærlighet for hverandre litt skjult, spesielt Victoria. Det er derfor de irriterer meg litt. De tør ikke å fortelle direkte om sine følelser, i hvert fall ikke før det er for sent.

torsdag 3. juni 2010

Kjennetegn kåseri

Kåseri er en tekst som er rettet mot en spesiell hendelse eller ting, den kan være morsom, trist osv. Hendelsen pleier som oftest å være no folk vanlig hvis opplever i hverdagen.
De viktigste virkemidlene i et kåseri er: humor, overdrivelse, ironi og sarkasme
Mye handler om å fremme et synspunkt på en humoristisk måte.
Slutten og hoveddelen har en sammenheng med at på slutten går kåsøren tilbake til poenget som han hadde i hoveddelen.
I hoveddelen av kåseriet prøver kåsøren å framstille emnet eller saken på en uhøytidelig måte, gjerne sett fra ulike vinkler.

torsdag 22. april 2010

Knd Knudsen

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er språkforsker; - jeg vil endre det danske skriftspråket litt etter litt, slik at det blir fornorsket. Jeg er en språkreformist. Tanken min er at vårt språk skal bli realisert i praksis. - Dansken kan ikke avskaffes ved et slag, det må komme gradvis.- ”Grådighetens, ikke brå hastens”-...

tirsdag 2. februar 2010

Romantikken


Romantikken var en stor kulturepoke som blomstret opp rett før 1800-tallet og varte til rundt 1850. Romantikken var en form for reaksjon på opplysningstiden. Romantikken var først og fremst en ny felles tankemåte eller en felles tankeretning. Det sentrale var følelser, fantasi, lengsel og også enkeltmenneske og induvidualisme stod sterkt. For å utrykke tanker og andre liknende og ubeskrivelige følelser hendvendte folk seg til kunst. Kunsten beskrev ofte det ord ikke kunne beskrive. Dikterenes mål var å beskrive det ubeskrivelige følseslivet så best som mulig. En romantiker var som oftest en ung mann og/eller student. Ofte tok sterke følelser over og det førte til flere selvmord, og også en svært dramatisk hverdag. Vi kan nok sammenlikne romantikken med noen av kjærlighets/dramaseriene vi ser på TV.
Under romantikken ble flere nordmenn kurert fra å være analfabetister. Dette førte til at lille Norge dyrket noen drevne romantikkere for eksempel Henrik Wergeland. Naturen ble betraktet og hyllet av romantikkerne, den beskrev følelser, lengsel og fantasi og den var det nydeligste på jord. Dikteren Roussau skrev en kjent tekst om naturen "Tilbake til naturen"
Romantikken var en periode spekket med drama og overveldelse av følelser. Kreativiteten var sterk. Romantikken hadde et par fellestrekk med hippietiden.