fredag 5. november 2010

Victoria

Boken "Victoria" er skrevet av Knut Hamsun og ble utgitt 1898.
Romanen handler først og fremst om Johannes og Victoria og deres strevsomme og umulige kjærlighetsforhold. Johannes er møllerens sønn og Victoria er en slottsfrøken. Det er et stort klasseskille mellom dem.

I "Victoria" finner man tydlige trekk fra nyromantikken. Naturen blir skildret, fremhevet og verdsatt. Det sterke fokuset på mennesket og dets irrasjonelle sjeleliv blir beskrevet. Johannes og Victoria har store indre konflikter, og dette synes når de utfører bissarre og ufornuftige handlinger. Leseren får innsyn i hvor komplisert mennesket kan være. Johannes og Victoria blir dratt i forskjellige retninger, men deres fantasier er frie og uavhengig av klasseskillene. De får ikke realisert sine drømmer fordi samfunnets tradisjoner og regler prøver å drepe kjærligheten. Både Victoria og Johannes prøver å holde deres kjærlighet for hverandre litt skjult, spesielt Victoria. Det er derfor de irriterer meg litt. De tør ikke å fortelle direkte om sine følelser, i hvert fall ikke før det er for sent.