tirsdag 6. oktober 2009

Renessansen

Renessanse betyr "gjenfødelse" Dette var en tid der den europeiske kulturen ble endret. Det ble forandret syn på menneskesyn og religion, og kirken mistet mye makt. Vitenskap, nysgjerrighet og utforskning stod i fokus, det gjorde kunst, harmonisk balanse og kunst også. Kunstnerne kombinerte antikkens kunst med humanismens menneskesyn. Menneskene som ble vist i kunsten viste følelser, det gjorde de ikke før. Tre viktige kunstnere var: Michelangelo, Leonardo da Vinci og Rafael.

Humanismen kommer fra det latinske ordet for "menneskelig" Dette bidro til utdanning og preget kunsten mye. Det ble en ny tro på menneske som noe stort og verdifullt. Synet på mennesker var at de hørte til naturen, men skilte seg fra dyrene, ved at de hadde evnen til å skape og frihet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar